فـولاد

صنعت کاربرد

پارسیا گاز به عنوان تولید کننده گازهای طبی و صنعتی محصولات مورد نیاز کارخانه های فولاد را با کیفیت مطلوب فراهم می کند .گازهای صنعتی به منظور کاهش هزینه، بهبود بهره وری و بیشتر در فرایند احتراق در صنایع فولاد مورد استفاده قرار می گیرد.