داروسازی و بیو تکنولوژی

صنعت کاربرد

پارسیا گاز ،گازهای مورد نیاز مشتریان داروسازی و بیوتکنولوژی را فراهم می کند که عملیات روزمره خود را حفظ کند و توسعه بخشد.گازهای ما شما را در دستیابی به فرایند تولید مجدد، کشف دارو، توسعه فرایند،کیفیت محصول،صرفه جویی در هزینه و ایجاد جهان به مکانی سالم کمک می کند . نیتروژن گازی عموما در پاکسازی، انتقال فشار، ادغام و پوشش (محافظت از یک فرآیند در برابر نفوذ رطوبت)، اکسیداسیون، تنزل و آلودگی به کار می‌رود. از نیتروژن مایع کرایوژنیک به منظور مدیریت دما در سیستم خنک‌سازی راکتور و نگهداری نمونه‌های بیولوژیکی استفاده می‌شود.