صنعت حمل و نقل

صنعت کاربرد

پارسیا گاز به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده ها در زمینه تولید گازهای تخصصی صنعتی آماده ی همکاری با شرکت هایی است که به تولید قطعات و تجهیزات با کیفیت بالا در صنعت حمل و نقل می پردازند که بتوانند در عین بهره وری در تولید، در زمینه باز یافت و باز تولید هم امکان فعالیت داشته باشند. و همچنین با بهره گیری از تجارب طولانی در این زمینه با ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از به هدر رفتن آب و آلودگی محیط زیست، موجب کاهش خرابی ها ، محدود کردن افت تولید، و آلودگی کمتر می شود.