شیشه

صنعت کاربرد

شیشه در مخازن ذوب شیشه تولید می شود. هزینه های بالای انرژی و تشکیل مقادیر زیادی اکسید نیتروژن یک مشکل عمده در تولید است. یکی از دلایل این امر استفاده از هوا برای گرم کردن کوره ذوب است که استفاده از کوره های ذوب شونده با اکسیژن راه حل این مشکل است بنابراین پارسیا گاز با فراهم آوردن این گاز به تولید کنندگان این صنعت کمک می کند که با تولید شیشه با کیفیت مطلوب در بازار به منظور افزایش بهره وری گام بردارند.