مخلوط گازی، ترکیب گازی

مخلوط های گاز در واقع هر ترکیبی از دو یا چند گاز است. در پارسیا گاز می توانیم از دو گاز به چندین گاز با اجزای مختلف مخلوط نماییم. مخلوط های گازی باعث بهبود عملکرد، بهینه سازی عملکرد و پایین آوردن هزینه تولید می‌شوند و در نتیجه دارای مزایای زیادی برای صنایع هستند. در پارسیاگاز، […]